İYEP nedir? İYEP sınavı ne demek?

İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP); ilkokulların 3 ve 4. sınıflarına devam eden, önceki eğitim ve öğretim yılları içinde Türkçe ve matematik dersi programlarındaki öğrenme alanlarında yer alan ve İlkokullarda Yetiştirme Programı kapsamına alınan kazanımları yeterli düzeyde edinemeyen öğrencilerin bu kazanımlara ulaşmalarını sağlamak amacıyla geliştirilen bir programdır.

1. İlkokullarda Yetiştirme Programı’nın Genel Amaçları

Bu program ile öğrencilerin;

• Önceki eğitim ve öğretim yılları içinde Türkçe ve matematik dersi öğretim programlarındaki öğrenme alanlarında yer alan ve İlkokullarda Yetiştirme Programı kapsamında belirtilen kazanımları yeterli düzeyde edinemeyen öğrencileri tespit ederek, öğrencilerin akademik başarılarına engel olan temel beceri eksikliklerini giderecek etkinliklerle öğrenme yaşantılarını planlamak,

• Öğrencilerin akademik becerilerinin yanında psikososyal açıdan da desteklenmesini sağlamak,

• Temel beceri eksikliğinden kaynaklanan ve sonraki eğitim kademelerinde ortaya çıkması muhtemel uyum sorunlarını önlemek,

• Temel beceri eksikliklerinin sebep olduğu akademik başarısızlıktan kaynaklanan devamsızlıkların önüne geçmek,

• Öğrencilere ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve davranışın kazandırılması ile girişimci, yenilikçi, dil becerileri yüksek, sistematik düşünebilen, sorun çözebilen, iletişime ve öğrenmeye açık, özgüven ve sorumluluk sahibi sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine imkân sağlamak,

• Programa dâhil edilen öğrencilerin beklenen öğrenme seviyesine ulaşmasına yardımcı olmak, programın genel amaçlarındandır.

2. İlkokullarda Yetiştirme Programı’nın Özel Amaçları

Bu program öğrencilerin;

• Temel dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmesini,
• İlk okuma yazma konusundaki eksikliklerini gidermesini,
• Okuduğunu anlama düzeyini artırmasını,
• Matematiksel okuryazarlık becerilerini geliştirmesini,
• Matematiksel kavramlarını anlamasını ve bu kavramları günlük hayatta kullanmasını,
• Problem çözme sürecinde kendi düşüncelerini ifade etmesini,
• Kavramları farklı temsil biçimleri ile ifade etmesini,
• Matematiğe yönelik olumlu tutum ve öz güvenli bir yaklaşım geliştirmesini,
• Türkçe ve Matematik öğrenme alanlarında öğrenci merkezli bir bakışla psikososyal destek alarak eksikliklerinin giderilmesini amaçlamaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir