Aile Şirketlerinde Yönetim Kurulu Yapılanması Semineri Düzenlendi

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) tarafından düzenlenen “Aile Şirketlerinde Yönetim Kurulu Yapılanması” seminerinde, aile şirketlerinin başarı hikayeleri ile kurumsallaşma süreçleri hakkında bilgilendirme ve deneyimler paylaşıldı. Kurumsallaşma yolunda ilerlemek isteyen aile şirketlerinde yapılması gereken ilk çalışmalardan birisinin, yönetim kurulunun yapılanmasının gözden geçirilmesi olduğu belirtilirken, Türkiye’deki işletmelerin yüzde 95’inin aile işletmesi olduğu aktarıldı.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), “Aile Şirketlerinde Yönetim Kurulu Yapılanması” isimli bir seminer düzenledi. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, güncel veriler incelendiğinde, aile işletmelerinin Türkiye’deki ve dünyadaki kayıtlı işletmelere oranla fazlalığına değindi. Yelkenbiçer, bu durumun Türkiye’de aile işletmelerinin önemine vurgu yapar nitelikte olduğunu ifade etti. Yelkenbiçer, “Dünya üzerindeki kayıtlı işletmelerin yüzde 80’i aile işletmesi iken, Türkiye’de bu oran yüzde 95 düzeyindedir. Türkiye’de önde gelen şirketlerin birçoğu aile şirketlerinden oluşuyor. Türkiye’deki ekonomik yapının içinde çok büyük bir paya sahip bu şirketlerin devamını sağlamak adına kurumsallaşma, şirket anayasası ve danışmanlık gibi birçok destek şirketlerin imdadına yetişiyor. Biz de bu çerçevede EGİAD üyelerinin yaklaşık yüzde 60’nın aile işletmesi olmasından yola çıkarak, bu organizasyonlara start verdik. Aile işletmelerine yönelik başlattığımız bilgilendirme seminerlerini daha sonra TAİDER ile de birleştirme sürdürme niyetindeyiz” dedi.

“Aile şirketlerinde yönetim kurulu yapılanması büyük önem arz ediyor”

Sunumu gerçekleştiren DEÜ İşletme Fakültesi Muhasebe ve Finansman Ana Bilim Dalı Başkanı ve EGİAD Genel Sekreteri Prof. Dr. Fatih Dalkılıç, gelişen sanayi ve endüstrileşme ile birlikte şirket yönetimlerinde kurumsallaşmanın önemini ifade ederek, “Sanayi inkılabını yapan ülkeler bugün asırlık işletmelere sahipken, maalesef bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde şirket ömürleri çok uzun sürmüyor. Burada aile şirketlerinde yönetim kurulu yapılanması büyük önem arz ediyor. Asırlık şirketlerimiz olsun istiyorsak, yönetim anlayışımızı günün şartlarına uygun hale getirmek zorundayız” dedi.

Aile şirketlerinde kurumsal yönetim süreçlerinin profesyonel bakış açısına sahip yönetim kurullarınca gerçekleştirileceğini dile getiren Dalkılıç, “Aile şirketlerinin sürdürülebilir şekilde başarılı olmak için yönetim kurullarının ortaya koyduğu performans kilit bir öneme sahiptir. Bu nedenle aile-sahiplik-profesyonel çalışanlar üçgenindeki dengeleri gözetmek gerekmektedir” diye konuştu.

“Başarılı olmak için yönetim kurullarının ortaya koyduğu performans kilit bir öneme sahip”

Aile şirketlerinin karakteristik özelliklerinden bahseden Dalkılıç, kurumsal yönetim bakış açısıyla aile şirketlerinde yapılabilecek değişiklikleri şu şekilde anlattı:

“Yönetim kurulu bir şirketin en önemli ve stratejik unsurudur. Mikro boyutta bir işletmeden uluslararası boyutta bir işletmeye ya da halka açık bir şirketten birkaç hissedara sahip başka bir şirkete uzanan yelpazede, her şirketin kendi ihtiyaçlarına yönelik olarak ideal ve işlevsel bir yönetim kurulu tasarlaması bu anlamda oldukça önemlidir. Yönetim kurulu, kurumsal yönetim felsefesi diye isimlendirdiğimiz yaklaşımın şirket içi temel mekanizmalarından birisidir. Yönetim kurulu, şirketlerde sahipleri temsil eden, farklı ülkelerin kanun ve düzenlemelerinde farklı şekillerde düzenlenen; fakat temel yapıları benzer olan ve şirket dahilinde en güçlü yetkilere sahip organ olarak tanımlanmaktadır. İşletmeler, yönetim kurulu marifetiyle üst yönetimin ve işletme faaliyetlerinin sürekli kontrolünü sağlarlar. Aile şirketlerinin sürdürülebilir şekilde başarılı olmak için yönetim kurullarının ortaya koyduğu performans kilit bir öneme sahiptir. Bu nedenle aile-sahiplik-profesyonel çalışanlar üçgenindeki dengeleri gözetmek gerekmektedir.”

EGİAD tecrübesiyle yenilikçi fikirlerin bir potada buluştuğunu ve genç iş dünyasının; fikirleri, proje önerileri ve yeniliklere olan cesur yaklaşımlarının aile şirketlerindeki yapılanmayı olumlu tetiklediğini dile getiren Dalkılıç, “Bugün en fazla genç üyenin olduğu STK’ların başında geliyoruz. Bu istikamette, yeni nesil aile şirketleri yapılanmasında başarılı süreçler elde ediyoruz. Bu seminerin de olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyorum” diye konuştu. – İZMİR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir