Türk Arkeoloji Vakfı kuruluyor

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Kanun Teklifi kabul edildi. Kanun teklifine göre kurulacak Türk Arkeoloji Vakfı, öncelikle Türk ve İslam arkeolojisi ile kültürel mirası olmak üzere antropoloji, sanat tarihi, tarih, epigrafi, nümismatik gibi tüm ilgili alanlarda yapılan çalışmaları destekleyecek. Vakıf, faaliyetlerini tek başına gerçekleştirebileceği gibi kültürel mirasın korunması, yönetimi ve geliştirilmesi için kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapabilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarına, özel kuruluşlara, uluslararası kuruluşlara proje teklifleri sunabilecek.

Mütevelli heyeti vakfın karar organı olacak ve 11 üyeden oluşacak. Bilim kurulu üyeleri, arkeoloji ve kültürel miras alanında ve ilişkili diğer bilim alanlarında temayüz eden, vakfın amaçları doğrultusunda çalışmalar gerçekleştiren Türk ve yabancı bilim adamları arasından yönetim kurulunca 5 yıllığına seçilecek. En fazla 50 kişiden oluşacak bilim kurulunda yabancı üyelerin sayısı toplam üye sayısının beşte birinden fazla olamayacak.

Vakfın gelirleri; ulusal ve uluslararası hibeler de dahil olmak üzere yurt içi ve yurt dışı her türlü ürün, hizmet, taşınır, taşınmaz, vakıf faaliyetlerinden elde edilen gelirler, iktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanan gelirler, sponsorluk anlaşmaları olacak.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*