POMEM 10 bin polis alımı ne zaman yapılacak? 31. dönem polislik başvurusu ve maaşları…

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) polis alımı kapsamında merkez teşkilatı için 500 polis memuru, 90 başmüfettiş, 10 merkez emniyet müdürü, taşra teşkilatı için de 9.500 polis memuru ile moral eğitim merkezi müdürü ve moral eğitim merkezi müdür yardımcısı olmak üzere 10.102 kadro ihdas edildi.

EGM 10 Bin 102 Polis Memuru Alımı İhdas Kararı

Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kadro İhdası yapıldı.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE KADRO İHDAS EDİLMESİNE İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 156

MADDE 1- Ekli (1) ve (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (1) sayılı Cetvelin ilgili bölümüne eklenmiştir.

Ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar, bu kadrolara atama yapılmasını müteakip herhangi bir şekilde boşalması halinde başka bir işleme gerek olmaksızın iptal edilmiş ve 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi eki (1) sayılı Cetvelin ilgili bölümünden çıkarılmış sayılır. Söz konusu kadrolardan boşalanlar, boşaldıkları tarihten itibaren bir ay içinde Kamu Personeli Bilgi Sisteminin bulunduğu kuruma bildirilir.

MADDE 2- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür

Hangi Alanlarda Polis Alımı Yapılacak?

Emniyet genel Müdürlüğü tarafından gelmiş olan duyuruya göre alımlar Merkez ve Taşra Teşkilatı birimlerine gerçekleştirilecektir.

 • 10000 Polis Memuru (500 Merkez ve 9500 Taşra),

 • 1 Moral Eğitim Merkezi Müdürü,

 • 1 Moral Eğitim Merkezi Müdürü Yardımcısı,

 • 90 Başmüfettiş,

 • 10 Merkez Emniyet Müdürü.

42 Bin TL Maaş İmkanı

Şartları karşılayan adaylar Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlükleri’nde (POMEM) eğitim sürecine başlayacak. Süreci tamamlayan adaylar ülkenin çeşitli bölgelerinde göreve atanacak. Bu kapsamda göreve başlayacak polisler 30 bin TL maaşla görev yapacak. Halihazırda bir polis memuru ortalama 29 bin 525 lira, bir başkomiser 32 bin 626 lira maaş alıyor. Bu maaşlar enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammıyla birlikte Ocak ayı itibarıyla artacak. Bu kapsamda başkomiser maaşının 46 bin 540,98 liraya, polis memuru maaşının 42 bin 117,41 liraya çıkması bekleniyor.

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

 • Türk vatandaşı olmak,

 • Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

 • KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

 • Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için; KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puanın en az % 80’ini almış olmak,

 • 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak

 • Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

 • Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

 • Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

 • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

 •  Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

 • Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

 • Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

 • Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

 • Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

 • Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

 • Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

EGM 10 BİN POLİS ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

EGM 10 bin polis alımına ilişkin başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 bin polis alımını yakında duyuracağız açıklamasında bulundu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir